خرید(گسل ها و بررسی و دسته بندی انواع گسل ها)

گسل ها و بررسی و دسته بندی انواع گسل ها|30009178|gay|گسل ها, بررسی انواع گسل ها,دسته بندی انواع گسل ها
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع گسل ها و بررسی و دسته بندی انواع گسل ها می باشد.

پروسه تغییر شکل، ریختها و ترکیبهای مختلفی از سنگها را در مقیاسهای متفاوت ایجاد می کند. در یک سمت کوههای عظیم کره زمین قرار دارند و در سوی دیگر تنشهای موضعی باعث ایجاد ترکهای بسیار ریز در سنگ کف می گردد. از تمام این پدیده ها تحت عنوان «ساختارهای سنگی» یاد می شود. زمانی که یک مطالعه در منطقه انجام می پذیرد، زمین شناسی ساختار غالب را تشخیص و توصیف می نماید. یک ساختار معمولاً آنقدر عظیم است که فقط قسمت بسیار کوچکی از آن توسط یک بیننده، قابل مشاهده است. اغلب موارد، بیشتر سنگ کف توسط نباتات و یا رسوبات اخیر پنهان شده است. در نتیجه تهیه ساختار زمین شناسی باید بر اساس رخ نمودهای بسیار محدود که شامل مکانهایی است که کف سنگی در سطح زمین نمایان می باشد، انجام پذیرد. برخلاف تمام این مشکلات، برخی تکنیکهای ترسیم زمین شناسان را قادر به شناخت ساختارهای کنونی می سازد. در سالهای اخیر، این مسیر با کمک عکس برداری هوایی، تصویربرداری ماهواره ای و توسعه سیستم مکانیابی جهانی (GPS) هموارتر گردیده است. علاوه بر این تهیه پروفیل زمین با روش انعکاس لرزه ای و نیز حفر گمانه ها، در مورد ترکیب و ساختار سنگهای در عمق داده های زیادی را فراهم می نماید.در مکانهایی که سنگهای رسوبی موجود می باشند، تهیه ساختار سنگها ساده تر می گردد چرا که لایه های رسوبی معمولاً بصورت افقی تشکیل می شوند. در صورتی که لایه ها بصورت افقی باقی مانده باشد، نشان میدهد منطقه احتمالاً تحت تنش و تغییر شکل نیست. ولی اگر لایه ها خمیده، مایل، یا شکسته شده باشند، نشان دهنده تغییر شکل پس از رسوبگذاری است.تعریف :گسل ها عبارت از شکستگی هایی هستند که در آنها، سنگهایطرفین صفر شکستگی، به موازات این لغزش پیدامی کنند و به کمک همین مشخصه، می توان آنها را از درزه هاتشخیص داد. لغزش گسل ها در انواع مختلف متفاوت است.از چند میلیمتر تا چندین کیلومتر تغییر می کند.در بعضی موارد، یک گسله به صورت مجزا دیده می شود ولی در پاره ای حالات، چندین گسله موازی و نزدیک به هم دیده می شوند که به نام منطقه گسله نامیده می شوند. گاهی نیز بدون این که یک شکستگی مشخص در سنگها دیده شود، سنگها نسبت به هم تغییر مکان می یابند که منطقه بین آنها، به نام منطقه برش موسوم است.مشحصه های گسله هامهمترین مشخصه های گسله ها به شرح زیر است:امتداد گسل:از آنجا که در بسیاری حالات، گسل یک سطح مستوی و یا حداقل در منطقه مورد مطالعه ، به حالت مستوی است، لذا شیب و امتداد گسل را همانند شیب و امتداد طبقات اندازه گیری می نمایند. در حالت کلی، امتداد گسل، امتداد یک خط افقی در سطح گسل است، که مقدار آن نسبت به شمال بیان می شودشیب گسلزاویه بین سطح افق و سطح گسل را شیب گسل می نامند. در این رابطه متمم زاویه شیب به نام هید (Hade از زاویه بین) تعریف می شود.زاویه ریک یا پیچ:این زاویه عبارتست از زاویه بین خطی که اثر حرکت گسل را در روی آن نشان می دهد با خط افقی که در گسل قرار دارد.زاویه میل :زاویه بین خط موجود در گسل با افقی را زاویه میل نامند.کمر بالا و کمر پایین (فرا دیواره و فرو دیواره )قطعه روی سطح گسل را کمر بالا و قطعه زیر آن را کمر پایین می نامند. این اصطلاحات در مورد گسلهای قائم صادق نیست، چون در این حالت بالا و پایین سطح گسل مفهومی ندارد.تقسیم بندی گسلهاگسلها را بر اساس اصول مختلف طبقه بندی می کنند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

مطالب دیگر:
پاورپوینت CNN کنترل عددی کامیپوتریپاورپوینت کنترل علف های هرز حبوبات هاپاورپوینت کنترل والدین بر اینترنت فرزندانپاورپوینت کنفرانس دانش نوين داده کاویپاورپوینت کود ورمی کمپوستپاورپوینت کودکان ناشنوا و کم شنواپاورپوینت کیهان شناسیپاور پوینت كامپيوترها در شبكه اينترنتپاورپوینت كشف اطلاعات از مستندات نيمه ‌ساخت يافته XMLپاورپوینت گام های جمع آوری اطلاعاتپاورپوینت گاوهای بومی و شیری ایران و جهانپاورپوینت گرما و بهینه سازی مصرف انرژیپاورپوینت گزارش نویسی و شناخت واژه های زبان فارسیپاورپوینت گزارشگری دارایی بخش عمومیپاورپوینت گزیده ای از ضرب المثل و طنزپاورپوینت گزیده ای از مفاهیم اقتصادیآموزش انگلیسی سریال MAN WITH A PLAN (مجموعه اول تا پنجم)آموزش انگلیسی سریال MAN WITH A PLAN (مجموعه اول تا پانزدهم)پاورپوینت فصل ششم کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار تألیف دکتر ناصر میرسپاسی با موضوع نظام کاربردی منابع انسانیپاورپوینت کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار تألیف دکتر ناصر میرسپاسیپاورپوینت فصل اول کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار تألیف دکتر ناصر میرسپاسی پاورپوینت نظام جبران خدمت (فصل دوم کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار تألیف دکتر ناصر میرسپاسی)پاورپوینت نظام تأمین و تعدیل منابع انسانی (فصل سوم کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار تألیف دکتر ناصر میرسپاسی)پاورپوینت فصل چهارم کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار تألیف دکتر ناصر میرسپاسی با موضوع نظام بهسازی منابع انسانیپاورپوینت نظام نگهداری منابع انسانی (فصل پنجم کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار تألیف دکتر ناصر میرسپاسی)